• Home
  • RIS3-MCAT Platform

RIS3-MCAT Platform

Unió Europea, Fons Europeu de Desenvolupament Regional

Platform to map the smart specialisation of Catalonia

An interactive tool to visualise the development of the sectorial and technological specialisation of research and innovation in Catalonia financed by European funds

General description

Ajuda de la Plataforma

Explicació detallada de les funcionalitats que la Plataforma posa a disposició dels usuaris per explorar les dades integrades

(document en PDF)