Tecnologies emergents

El programa de tecnologies emergents impulsa el desenvolupament de noves activitats emergents a Catalunya, basades en tecnologies o processos innovadors, rupturistes i que tinguin per objectiu obrir nous mercats o transformar els que ja existeixen.

El programa es focalitza en el grafè, el cervell humà, l'energia de fusió, les dades massives en tecnologies òmiques, les tecnologies quàntiques, la internet de les coses, la indústria 4.0 i les tecnologies 3D. Es tracta de noves tecnologies i aplicacions tecnològiques que tenen un elevat potencial per generar noves activitats econòmiques, són prioritàries en les polítiques de recerca i innovació del Govern de Catalunya i en el programa Horitzó 2020, i la Unió Europea hi aposta clarament com a estratègia de futur.

El suport de la Generalitat a les tecnologies emergents s'articula mitjançant convocatòries públiques d'ajuts adreçades a agents d'R+D+I que participen en les grans iniciatives europees del seu àmbit, amb l'objectiu de donar suport a noves activitats emergents basades en tecnologies o processos innovadors rupturistes que tinguin per objectiu obrir nous mercats o transformar els existents.

L'element central del projecte ha de ser la creació o ampliació de plataformes de demostració de noves tecnologies adreçades al teixit productiu. En relació amb aquestes plataformes, també es poden finançar les activitats següents:

 • Valorització de nous coneixements i noves tecnologies per transferir al mercat.
 • Projectes de col·laboració publicoprivada per accelerar la introducció al mercat de nous productes o processos.
 • Mobilitat de personal científic i tecnològic entre universitats, institucions científiques, centres de recerca, centres tecnològics i empreses.
 • Impuls i suport a la creació de noves empreses de base tecnològica.
 • Programes específics de formació.

 

 • Valor estimat dels projectes: 36 milions d'euros
 • Pressupost del PO FEDER Catalunya 2014-2020: 18 milions d'euros
 • Organisme gestor: Direcció General de Recerca

 

Objectius

 • Facilitar, a partir de noves tecnologies i aplicacions tecnològiques, el desenvolupament i el creixement d'activitats emergents en el teixit industrial, per impulsar el creixement econòmic i la creació de llocs de treball d'alta qualificació
 • Impulsar la creació i la consolidació de nous àmbits de coneixement que siguin la base d'activitats industrials emergents
 • Generar noves activitats econòmiques o la transformació de les activitats existents que incrementin la competitivitat del sistema productiu a llarg termini

Resultats esperats

 • Augment del pes de les activitats de contingut tecnològic elevat i alt valor afegit en el teixit productiu
 • Generació de nova activitat econòmica en àmbits emergents amb un elevat potencial de creixement
 • Creació de noves empreses en àmbits emergents
 • Renovació del teixit productiu amb activitats d'alt valor afegit i intensives en coneixement
 • Generació d'ocupació amb qualificació elevada i retenció de talent al territori