Tecnologies digitals avançades

Convocatòries públiques per desenvolupar projectes col·laboratius, de tecnologies digitals avançades, que donin resposta a reptes de país. Les actuacions subvencionables dels projectes són:

 • Activitats de recerca aplicada, desenvolupament experimental o desenvolupament de projectes demostradors.
 • Projectes de valorització tecnològica per transferir el coneixement dels agents del sistema de recerca i innovació.
 • Desplegament de plataformes experimentals de tecnologies digitals avançades i actuacions d'avaluació i validació experimental de prototips.

Els projectes, seleccionats en concurrència competitiva, tenen una durada de dos a tres anys.


 

 • Valor estimat dels projectes: 20 milions d'euros
 • Pressupost del PO FEDER Catalunya 2014-2020: 10 milions d'euros
 • Organisme gestor: Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital

 

Objectius

 • Generar noves oportunitats econòmiques i de creació d'ocupació en àmbits emergents amb un elevat potencial de creixement
 • Contribuir a la consolidació d'un digital innovation hub a Catalunya de referència a la Unió Europea
 • Promoure la col·laboració dels agents de la quàdruple hèlix (sistema d'R+D+I, empreses, administracions i ciutadans) en el desenvolupament de solucions innovadores que donin resposta als reptes de la societat catalana
 • Impulsar programes de treball d'R+D+I a mitjà termini i a llarg termini, en l'àmbit de les tecnologies digitals avançades, que donin resposta a reptes de país prèviament identificats

Resultats esperats

 • Augment de la inversió pública i privada en R+D+I en l'àmbit de les tecnologies digitals avançades i del seu impacte econòmic i social
 • Posicionament de Catalunya a Europa en l'àmbit de desenvolupament de tecnologies digitals avançades
 • Generació d'activitat econòmica en els sectors digitals emergents i creació d'ocupació d'alta qualificació
 • Augment de la col·laboració entre els agents de la quàdruple hèlix (administracions públiques, universitats i agents del sistema de recerca i innovació, empreses i ciutadans) per donar resposta a reptes tecnològics de país