Projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT)

Els projectes d'especialització i competitivitat territorial (d'ara endavant, PECT) són iniciatives que impulsen els agents del territori i lideren les entitats públiques locals per promoure actuacions que contribueixin a la transformació econòmica del territori i tinguin un fort component d'innovació. Les característiques essencials de les actuacions dels PECT són les següents:

 • Responen a una estratègia territorial que té un consens ampli al territori.
 • Persegueixen uns objectius concrets i coherents.
 • Tenen un impacte múltiple en el territori d'actuació, mitjançant la contribució a l'especialització intel·ligent, la millora de la competitivitat, la creació d'ocupació i, tant com sigui possible, la creació de vincles amb la cadena de valor internacional.

 

 • Valor estimat dels projectes: 144 milions d'euros
 • Pressupost del PO FEDER Catalunya 2014-2020: 72 milions d'euros
 • Organisme gestor: Direcció General d'Administració Local

 

Enllaços relacionats

Convocatòries

(Municat)

Objectius

 • Millorar la competitivitat del teixit productiu
 • Crear ocupació
 • Crear vincles amb la cadena de valor internacional

Resultats esperats

 • Augment de la col·laboració entre els agents del territori (administracions públiques, universitats i agents del sistema de recerca i innovació, empreses i altres entitats i actors del territori
 • Increment de la inversió pública i privada en R+D+I i del seu impacte en el teixit productiu
 • Creació d'ocupació