Projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT)

Instrument per activar la RIS3CAT al territori (cofinançat amb el FEDER)

Projectes innovadors i experimentals en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament local. Obre en una nova finestra.

Instrument de suport a projectes innovadors i experimentals d'entitats locals amb lideratge territorial en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament local (programa del SOC)

Grups d'acció local. Obre en una nova finestra.

Instrument per aplicar el desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020

Projectes d'eficiència energètica i medi ambient. Obre en una nova finestra.

Instrument de suport a projectes supramunicipals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni i contribueixin a conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos (cofinançat amb el FEDER)