Projectes territorials

Projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT)

Instrument per activar la RIS3CAT al territori (cofinançat amb el FEDER)

Programa de projectes innovadors i experimentals. Obre en una nova finestra.

Instrument de suport a projectes innovadors i experimentals d'entitats locals amb lideratge territorial en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament local (programa del SOC)

Grups Leader. Obre en una nova finestra.

Instrument per aplicar el desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020

Projectes d'eficiència energètica i medi ambient cofinançats amb el FEDER. Obre en una nova finestra.

Instrument de suport a projectes supramunicipals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni i contribueixin a conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos