Infraestructures d'R+D+I

Convocatòries competitives d'ajuts del PO FEDER Catalunya 2014-2020 destinades a universitats i centres de recerca. L'objectiu és cofinançar infraestructures de recerca i innovació, per millorar la competitivitat des dels punt de vista de la ciència, la innovació i la transferència tecnològica. Es prioritzen els projectes amb més potencial per desenvolupar avantatges competitius i d'impacte en el desenvolupament socioeconòmic del país.

Hi tres tipus de convocatòries:
 1. Ajuts per a projectes singulars de construcció, adquisició, habilitació o ampliació substancial d'edificacions per a infraestructures de recerca i innovació, especialment en els àmbits prioritaris de la RIS3CAT. Els ajuts s'atorguen d'acord amb criteris d'excel·lència i amb l'objectiu d'augmentar la capacitat de participació dels investigadors en projectes de l'Horitzó 2020, en projectes de l'ESFRI i en xarxes europees i internacionals.

 2. Ajuts per a projectes cooperatius per crear, construir, adquirir i millorar plataformes i equipaments científics i tecnològics, amb l'objectiu que se'n faci un ús compartit.

 3. Convocatòria d'expressions d'interès per potenciar les infraestructures científiques i tecnològiques singulars (d'ara endavant, ICTS), compartides entre l'Administració general de l'Estat i la Generalitat de Catalunya. Actualment hi ha tres ICTS: el Sincrotró Alba – Consorci CELLS, el Barcelona Supercomputing Centre - Centre Nacional de Supercomputació (BSCCNS) i el Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica (CNAG). 


 

 • Valor estimat dels projectes: 196 milions d'euros
 • Pressupost del PO FEDER Catalunya 2014-2020: 98,4 milions d'euros
 • Organisme gestor: Direcció General de Recerca (el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat aporta un import equivalent a la subvenció del PO FEDER Catalunya 2014-2020 a la convocatòria per a infraestructures científiques i tecnològiques singulars, ICTS)

 

Objectius

 • Augmentar la participació dels agents del sistema de recerca i innovació de Catalunya en projectes de l'Horitzó 2020 i l'ESFRI i en xarxes europees internacionals
 • Incrementar l'impacte de les infraestructures de recerca i innovació en el teixit productiu

Resultats esperats

 • Increment de la capacitat científica i tecnològica dels investigadors de les institucions de recerca i innovació
 • Increment de la participació dels investigadors en els programes europeus i nacionals de recerca i innovació
 • Millora de l'oferta de capacitat tecnològica per al sistema productiu per donar resposta a les seves necessitats d'innovació
 • Més difusió de les tecnologies facilitadores transversals i de les tecnologies avançades i utilització més intensiva del coneixement per part del teixit productiu