Doctorats industrials

La incorporació de doctors al sistema productiu és clau per millorar la gestió del coneixement en les organitzacions i avançar cap a un model socioeconòmic més intel·ligent, sostenible i integrador.

Els doctors industrials actuen com a ponts de transferència de coneixement. La incorporació de talent i persones altament qualificades a les empreses contribueix a estrènyer les relacions entre el teixit industrial i les universitats i els centres de recerca i a augmentar la competitivitat de l'economia.

Mitjançant convocatòries públiques, la Generalitat de Catalunya dona suport econòmic a projectes de recerca dels doctorats industrials que es desenvolupen en el marc de convenis de col·laboració entre una universitat (o un centre CERCA) i una o més empreses.


 

 • Valor estimat dels projectes: en funció dels projectes
 • Pressupost del Fons Social Europeu 2014-2020: pendent de determinar
 • Organisme gestor: Direcció General de Transferència del Coneixement de la Generalitat

 

Enllaços relacionats

Pla de doctorats industrials

Objectius

 • Contribuir a la competitivitat i la internacionalització de la indústria catalana
 • Reforçar la col·laboració i les sinergies entre  les universitats i els centres de recerca, d'una banda, i el teixit industrial, de l'altra
 • Potenciar la incorporació de doctors al teixit productiu
 • Incrementar la transferència de coneixement al teixit productiu
 • Reforçar els instruments per captar el talent que genera el país

Resultats esperats

 • Increment de la incorporació de doctors al teixit productiu
 • Increment de la transferència de coneixement al teixit productiu
 • Millora de la competitivitat i la internacionalització de la indústria catalana