Digital Innovation Hub de Catalunya (DIH-CAT)

Els digital innovation hubs (d'ara endavant, DIH) es poden considerar ecosistemes regionals, d'actors molt diversos, que faciliten a les empreses l'accés a suport especialitzat per entendre com els afecten les tecnologies digitals, com poden accedir-hi i com poden impulsar i finançar les inversions necessàries per dur a terme la transformació digital del seu negoci. L'element central dels DIH són els centres de competència, que actuen com a connectors de tots els agents regionals implicats. Es tracta d'espais de formació i experimentació en tecnologies digitals per a les empreses. Els altres agents dels DIH se centren en la infraestructura immaterial, orientada a oferir serveis empresarials, tant d'assessorament tecnològic com de finançament. Pimes, grans empreses, empreses emergents, acceleradores, inversors i investigadors també formen part dels DIH.

En el període posterior al 2020 els DIH tindran un gran protagonisme en els programes marc de recerca i en les RIS3.

El Govern codissenya el model de DIH de Catalunya amb els principals agents implicats.


 

  • Valor estimat dels projectes: En funció de les iniciatives i els projectes
  • Pressupost del PO FEDER Catalunya 2014-2020: 15 milions d'euros
  • Organisme gestor: Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital; Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació, i ACCIO

 

Objectius

  • Constituir una xarxa de centres de competència del DIH-CAT, amb una marca i un sistema de governança propis, i articular els ecosistemes de digitalització per àmbits d'especialització
  • Desenvolupar una eina digital del DIH-CAT que funcioni com un mercat de serveis de digitalització i permeti monitorar les activitats del DIH-CAT i el seu impacte

Resultats esperats

  • Increment de la digitalització de les pimes de Catalunya
  • Articulació, reforçament i visualització de l'ecosistema del DIHCAT
  • Millor posicionament del DIH-CAT a la xarxa europea de DIH