Comunitats RIS3CAT

Les comunitats RIS3CAT són agrupacions voluntàries d'empreses i agents del sistema de recerca i innovació català, que impulsen actuacions d'R+D+I en els àmbits sectorials líders de la RIS3CAT.

Mitjançant convocatòries competitives, la Generalitat de Catalunya les acredita per obtenir una subvenció del Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020 (PO FEDER Catalunya 2014-2020) per cofinançar el pla d'actuació.


 

  • Valor estimat dels projectes: 150 milions d'euros
  • Pressupost del PO FEDER Catalunya 2014-2020: 54 milions d'euros
  • Organisme gestor: ACCIÓ
  • Convocatòries: 3, per acreditar 13 comunitats RIS3CAT

 

Objectius

  • Agrupar empreses i agents d'R+D+I que treballen a Catalunya en àmbits sectorials coincidents, per articular el procés d'especialització intel·ligent de l'estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)
  • Produir agendes de transformació econòmica a partir de la incorporació d'R+D+I i de l'aplicació de les tecnologies facilitadores transversals a activitats productives emmarcades en els àmbits sectorials líders de la RIS3CAT
  • Impulsar programes de treball a mitjà termini i a llarg termini, per desenvolupar projectes d'R+D+I conjunts a partir de la detecció d'oportunitats i necessitats comunes, que siguin clau per a la transformació econòmica del teixit productiu dels àmbits de la RIS3CAT
  • Generar noves oportunitats econòmiques i de creació d'ocupació

Resultats esperats

  • Constitució de 13 comunitats RIS3CAT