El programa Catlabs promou l'articulació d'una xarxa catalana d'innovació social, digital i col·laborativa, que impliqui el conjunt del teixit econòmic i social del país en els processos d'innovació, segons el model de la quàdruple hèlix (sistema d'R+D+I, empreses, administracions públiques i usuaris de la innovació).

El programa s'impulsa i es coordina conjuntament des del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i el Departament d'Economia i Hisenda; també hi estan implicats el Departament d'Empresa i Treball, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el SOC.

El pla d'actuació del programa Catlabs es redefineix anualment, a proposta del Govern de la Generalitat i en col·laboració amb els agents implicats, mitjançant un procés de cocreació. Les actuacions de l'any 2017 s'han centrat en els punts següents:

 • Identificació dels agents d'innovació social, digital i col·laborativa al territori.
 • Organització de sessions de treball i de cocreació amb aquests agents del territori, amb ens locals i amb universitats.
 • Definició de la figura de l'agent de dinamització de la innovació social i digital a escala local.
 • Articulació de projectes pilot.
 • Anàlisi de les implicacions del nou paradigma de ciència i innovació obertes per a les administracions públiques.

Els treballs de l'any 2018 s'han focalitzat en els àmbits següents:

 • Metodologia, formació i acompanyament, tant per a les administracions públiques com per als agents d'innovació.
 • Impuls i acompanyament de projectes d'innovació social, digital i col·laborativa, adreçats a resoldre reptes complexos del territori amb implicació de la quàdruple hèlix, en el marc d'una convocatòria pilot.
 • Articulació i reforç de la xarxa d'agents d'innovació social, digital i col·laborativa, i articulació de la xarxa de centres de formació professional FPLabs, impulsada pel Departament d'Ensenyament.

 

 • Valor estimat dels projectes: 4 milions d'euros (pot variar en funció dels projectes i del cofinançament amb FEDER)
 • Pressupost del PO FEDER Catalunya 2014-2020: 2 milions d'euros
 • Organisme gestor: Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, i Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació

 

Objectius

 • Promoure l'articulació d'una xarxa d'innovació social, digital i col·laborativa a Catalunya (Xarxa Catlabs) per generar i compartir coneixement i recursos i per articular respostes innovadores per als reptes de la societat
 • Avançar cap a un sistema universal d'innovació adaptat a l'era d'Internet (col·laboratori)
 • Desenvolupar i implementar processos dinàmics, participatius i focalitzats en l'aprenentatge i l'impacte col·lectiu

Resultats esperats

 • Increment dels actors que participen en la innovació i dels usuaris d'espais d'innovació social, digital i col·laborativa
 • Augment de la implicació d'universitats, centres d'ensenyament, centres tecnològics i de recerca i altres agents d'innovació, amb els reptes del territori i de la ciutadania
 • Increment de les innovacions que donen resposta als reptes de la societat catalana
 • Increment del nombre de persones que es formen en tecnologies digitals participant en projectes d'innovació i que, consegüentment, milloren l'ocupabilitat
 • Consolidació de Catalunya com a referent d'innovació social, digital i col·laborativa a Europa
 • Avançament cap a un model d'innovació universal obert a tota la ciutadania (col·laboratori)