Instruments

Instruments finançats amb fons europeus i que tenen l'objectiu que la innovació esdevingui un motor de creixement econòmic i de cohesió social, generador de llocs de treball de qualitat i de benestar.