Innovació social i col·laborativa

Recursos per explorar i promoure noves formes de col·laboració dels anomenats agents de la quàdruple hèlix (Administració pública, agents de recerca i innovació, empreses i societat civil) per donar respostes innovadores i més efectives als reptes que tenim com a societat:

 

Autoria: Dani Bernard, Tatiana Fernández i Montserrat Romagosa


Document d’orientacions per implicar l’entorn educatiu amb agendes compartides que abordin reptes del seu entorn geogràfic. Aquestes orientacions es complementen amb cinc annexos, en els quals es presenten casos pràctics d’implicació de centres d’ensenyament postobligatoris i superiors en agendes compartides orientades als ODS.


'L’entorn educatiu i les agendes compartides orientades als ODS'

Seminari web emmarcat en el procés d'actualització de la RIS3CAT per al període 2021-2027 i organitzat per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (19 d'octubre de 2020)

Seminari web: Política d'innovació transformativa: oportunitats i reptes per a Catalunya

Autoria: Tatiana Fernández i Alberto Pezzi

Apunt de l'EAPC blog sobre la RIS3CAT 2021-2027, una agenda de recerca i innovació transformadora, que impulsarà trajectòries de desenvolupament sostenibles i inclusives, alineades amb els objectius de desenvolupament sostenible, per superar la crisi de la COVID-19.

'La RIS3CAT 2021-2027 i la política d’innovació transformativa'

Una contribució des del territori al debat de la Unió Europea sobre les transicions cap a la sostenibilitat

Número 8 de la col·lecció "Monitoratge de la RIS3CAT"

Autoria: Tatiana Fernández i Montserrat Romagosa

Tatiana Fernández en fa un resum al blog de l'EAPC.

'L'articulació d'agendes compartides per a la sostenibilitat i el canvi social'

Autoria: Tatiana Fernández

Apunt de l'EAPC blog sobre el paper dels labs en el sistema d'innovació de Catalunya.

'Els labs, present i futur'

(traducció i adaptació de la publicació 'Systems Practice', de l'Omidyar Group)

Autoria: Omidyar Group

Coordinació editorial i adaptació: Tatiana Fernández i Montserrat Romagosa (Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació, del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, de la Generalitat de Catalunya)

Guia que presenta la metodologia desenvolupada per l'Omidyar Group per abordar reptes socials sistèmics i complexos, és a dir, problemes amb diverses causes interdependents i que només es poden tractar des de l'anàlisi i les actuacions sistèmiques.

Tatiana Fernández en fa un resum al blog de l'EAPC.

'Guia per treballar reptes socials complexos amb un enfocament sistèmic'

Autoria: Tatiana Fernández i Elvira González

Publicació del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda que invita a començar a elaborar les polítiques públiques d'una manera més participativa i eficient, capaç de treure més partit del que coneixem com a intel·ligència col·lectiva, en la línia del nou paradigma d'innovació i ciència obertes i d'obertura al món que planteja la Comissió Europea a 'Open Innovation, Open Science, Open to the World - a Vision for Europe'.

'L'Administració pública davant del paradigma d'innovació i ciència obertes: reptes i oportunitats'

Autoria: Gabriel Rissola, Hans Kuhne i Paolo Martinez

Publicació de la Comissió Europea i el Comitè Europeu de les Regions que planteja els camps d'innovació com una eina per articular la col·laboració dels agents de la quàdruple hèlix (administració pública, empreses, societat civil i agents de recerca i innovació) en els processos de descoberta emprenedora de les estratègies d'especialització intel·ligent (RIS3).

'Innovation camp methodology handbook'

Autoria: Tatiana Fernández Sirera, amb la col·laboració de Marc Aguilar, Jordi Arderiu, Elena Bagaria, Andreu Belsunces, Ricard Benítez, Anna Blàzquez, Miquel Carrion, Glòria Cugat, Ricard Faura, Sergi Frías, Sílvia Gasca, Elvira González, Montse Guarda, Anna Inglés, Konstantinos Kourkoutas, Paolo Martinez, Ivan Martínez, Josep Maria Miró, Albert Pujol, Gabriel Rissola, Carme Rovira, Nora San Sebastián, Artur Serra, Jordi Silvente, Jordi Tarradellas, Oriol Vicente i Fernando Vilariño

Document de balanç del Primer Camp d'Innovació de Catlabs, que va tenir lloc a Tecnocampus-Mataró, el juny del 2017, per provar el potencial i les possibilitats que ofereix a Catalunya la metodologia dels camps d'innovació que promouen la Comissió Europea i el Comitè de les Regions com a eina per articular i impulsar la innovació oberta, social i col·laborativa.

'Balanç del Primer Camp d’Innovació de CatLabs'

Autoria: Lucy Kimbell i Joe Julier

Resum dels principals plantejaments i mètodes de l'anomenat disseny social, disseny de serveis o disseny centrat en les persones.

'Menú de mètodes per al disseny social'

Autoria: Albert Castellanos Maduell

Apunt de l'EAPC blog sobre el paper de la RIS3CAT com a motor d'innovació i de transformació social.

'Reptes i oportunitats de la RIS3CAT'

Autoria: Tatiana Fernández

Apunt de l'EAPC blog sobre el paper de l'Administració pública en processos d'innovació social.

'El repte d'articular des de l'Administració pública projectes d'innovació social'

Autoria: Ricard Faura i Homedes

Apunt de l'EAPC blog que destaca el paper de la tecnologia en les propostes de solució de reptes socials complexos.

'El paper de la tecnologia en la nova innovació social digital'

Autoria: Albert Castellanos

Apunt de l'EAPC blog sobre el 'lideratge cooperatiu' que ha d'assumir l'Administració pública si vol respondre amb solucions innovadores i eficaces els complexos reptes que té plantejats la societat actual.

'El sector públic davant el paradigma d’innovació i ciència obertes: reptes i oportunitats'

Autoria: Albert Castellanos

Apunt de l'EAPC blog sobre el compromís del Govern d'impulsar la compra pública d'innovació com a instrument de millora dels serveis públics i de foment de l'R+D+I a les empreses.

'La compra pública d'innovació com a instrument de millora dels serveis públics i de foment de la innovació'