RIS3CAT

Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya

L'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) és la resposta de Catalunya a l'exigència de la Comissió Europea que els estats i les regions de la Unió Europea elaborin estratègies de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent (research innovation strategies for smart specialisation, RIS3) que s'ajustin al seu potencial d'innovació.

La RIS3CAT promou la visió de Catalunya com un país de base industrial, que té una economia oberta, competitiva i sostenible, i que combina talent, creativitat, un teixit empresarial diversificat i un sistema propi de recerca d'excel·lència, en el marc d’una societat dinàmica, emprenedora i inclusiva. Hi conviuen multinacionals i empreses locals, sectors consolidats i amb lideratge internacional i sectors tecnològics emergents.

 

La RIS3CAT es focalitza en set àmbits sectorials d'especialització i sis tecnologies facilitadores clau que han de facilitar a Catalunya la transició cap a un model econòmic més competitiu, sostenible  i integrador.

Àmbits sectorials:

 • Alimentació
 • Energia i recursos
 • Sistemes industrials
 • Indústries basades en el disseny
 • Indústries relacionades amb la mobilitat sostenible
 • Indústries de la salut
 • Indústries culturals i basades en l'experiència

Tecnologies facilitadores:

 • TIC (definició àmplia, que inclou la microelectrònica i la nanoelectrònica),
 • Nanotecnologia
 • Fotònica
 • Materials avançats
 • Biotecnologia
 • Manufactura avançada

 

La Unió Europea promou un procés dinàmic d'especialització intel·ligent que resulta de les decisions d'inversió dels agents de Catalunya, tant de les empreses com de les universitats i els altres agents de recerca i innovació.

La Plataforma RIS3-MCAT visualitza la contribució dels fons europeus a aquest procés d'especialització intel·ligent, sectorial i tecnològica, del sistema de recerca i innovació de Catalunya.

 

Un dels principals reptes de la RIS3CAT és explorar i promoure noves formes de col·laboració dels anomenats agents de la quàdruple hèlix (administració pública, agents de recerca i innovació, empreses i societat civil) per donar respostes innovadores i més efectives als reptes que tenim com a societat. Per això calen nous enfocaments i metodologies, com ara els que trobareu a Innovació social i col·laborativa.

 

El Pla d'acció de la RIS3CAT 2015-2020, que s'actualitza anualment, conté els instruments de suport a la recerca i la innovació cofinançades pel Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020.


Versions anteriors: