• Imprimeix

Transferència tecnològica

El programa de transferència tecnològica impulsa actuacions que incrementen i optimitzen els processos de valorització del coneixement, de transferència de tecnologia i de protecció del coneixement generat, així com actuacions de suport i assessorament per a la creació d'empreses.

Aquest programa té tres línies d'actuació:

 1. Suport financer a les estructures de transferència de les universitats catalanes. Mitjançant conveni,  se'ls concedeixen ajuts d’1 a 2 milions d’euros per a la implementació de plans de millora i optimització dels instruments i processos interns de valorització i transferència de coneixement i per a les noves empreses creades per investigadors.
 2. Impuls de la creació d'oficines compartides entre els diferents centres de recerca. Mitjançant conveni se'ls  dóna ajut  financer perquè creïn estructures comunes de transferència i valorització.
 3. Impuls de la transferència tecnològica de les institucions científiques de Catalunya. Aquesta línia té com a objectiu donar suport als processos d'increment del nivell tecnològic dels coneixements generats en els grups de recerca. Actualment està en fase de disseny.

 

 • Valor estimat dels projectes: 56 milions d'euros
 • Pressupost del PO FEDER Catalunya 2014-2020: 24 milions d’euros
 • Organisme gestor: Direcció General de Recerca
 • Calendari: convocatòries competitives i convenis en el període 2016-2020

 

Potenciar els instruments i els processos de valorització i transferència tecnològica de les institucions científiques de Catalunya al món econòmic, empresarial i social

 •  Increment de les actuacions de transferència de tecnologia
 • Increment dels ingressos de les institucions d’R+D+I
 • Increment dels sistemes de protecció del coneixement
 • Increment de les facilitats i estímul per als investigadors en accions de transferència del coneixement i col·laboració publicoprivada