• Imprimeix

Indústria del coneixement

El programa d'indústria del coneixement impulsa dos tipus d'actuacions:

 1. Actuacions per afavorir la valorització i la transferència dels resultats de la recerca que desenvolupen les universitats i els centres de recerca i innovació.
 2. Actuacions d'estímul de l'esperit emprenedor, mitjançant el suport a les empreses de base tecnològica que s'originen en l'entorn d'aquestes institucions.

Per a la promoció d'aquestes actuacions, la Generalitat de Catalunya promou tres instruments:

 1. Convocatòries competitives anuals de subvencions destinades a investigadors i grups de recerca d'universitats, centres de recerca i centres tecnològics, per a la línia de llavor industrial (primera fase de valorització).
 2. Convocatòries competitives anuals de subvencions, també destinades a investigadors i grups de recerca d'universitats, centres de recerca i centres tecnològics, per a la línia de producte industrial (fase de prova de concepte i prototips).
 3. Convocatòries públiques de concurrència no competitiva, destinades a les empreses de base tecnològica de creació recent (empreses emergents o start-ups) que tenen el seu origen en el coneixement i les tecnologies desenvolupades per les universitats i els centres de recerca, per a la línia de mercat.

 

 • Valor estimat dels projectes: 30 milions d'euros
 • Pressupost del PO FEDER Catalunya 2014-2020: 12 milions d'euros
 • Organisme gestor: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i Recerca (AGAUR, per a les línies de llavor industrial i producte industrial) i Institut Català de Finances (ICF, per a la línia de mercat)
 • Calendari: una convocatòria anual per a cadascuna de les tres modalitats durant el període 2015-2020

 

Augmentar significativament la valorització dels resultats de la recerca i de les tecnologies desenvolupades en les institucions de recerca i innovació i la seva transferència al teixit productiu, ja sigui mitjançant la millora de la competitivitat del teixit existent o mitjançant la creació de noves empreses de base tecnològica

 • Increment de les actuacions de transferència de tecnologia
 • Increment del nombre de patents originades en universitats i centres d'investigació
 • Increment del nombre d'empreses de base tecnològica sorgides del sistema d’R+D+I
 • Augment de la presència d'emprenedors en els grups de recerca