• Imprimeix

Col·laboració publicoprivada

El programa de col·laboració publicoprivada en R+D+I s’emmarca en el concepte d'innovació oberta, que consisteix a eliminar les barreres existents entre els àmbits científic i industrial,  per facilitar la transferència de coneixement i tecnologia i crear entorns i models de relació que permetin una col·laboració fluida i dinàmica.

En aquesta línia, la Generalitat de Catalunya promou contractes programa que faciliten a les xarxes temàtiques de referència ajuts econòmics perquè ofereixin la seva capacitat tecnològica especialitzada a les pimes i impulsa convocatòries competitives d'ajuts econòmics per a la creació d'unitats estables de col·laboració entre grups de recerca i empreses (unitats mixtes). Es poden presentar a aquestes convocatòries les institucions científiques que tenen un acord tancat amb una empresa per dur a terme activitats de recerca conjunta a mitjà termini i a llarg termini.

 

 • Valor estimat dels projectes: 32 milions d'euros
 • Pressupost del PO FEDER Catalunya 2014-2020: 16 milions d’euros
 • Organisme gestor: Direcció General de Recerca
 • Calendari: convocatòries anuals i contractes programa en el període 2016-2022
 • Impulsar la col·laboració directa i estable entre institucions científiques i empreses
 • Facilitar la transició de la col·laboració per projectes a l'associació per desenvolupar línies d'investigació conjuntes
 • Facilitar la col·laboració dels grups de recerca amb les pimes
 • Increment de la col·laboració entre universitats i pimes
 • Millora de la capacitat tecnològica de les empreses de Catalunya, especialment en tecnologies facilitadores transversals
 • Millora del posicionament, de les empreses dels àmbits sectorials líders, al mercat internacional
 • Més alineament de les actuacions estratègiques dels agents d’R+D+I i les empreses