Projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT)

Instrument per activar la RIS3CAT al territori (cofinançat amb el FEDER)

Projectes innovadors i experimentals en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament local

Instrument de suport a projectes innovadors i experimentals d'entitats locals amb lideratge territorial en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament local (programa del SOC)

Grups d'acció local

Instrument per aplicar el desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020

Projectes d'eficiència energètica i medi ambient

Instrument de suport a projectes supramunicipals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni i contribueixin a conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos (cofinançat amb el FEDER)