Innova FP facilita el traspàs de tecnologia i talent dels centres de formació professional cap a les empreses i afavoreix la vinculació d'aquestes amb el seu entorn social.

Amb aquest programa, els centres de formació professional tenen l'oportunitat d'esdevenir un referent en innovació al seu territori; així mateix, les empreses (especialment les pimes) i els emprenedors que hi participen poden tenir presents aquests centres educatius com a possibles col·laboradors quan es plantegen projectes d'innovació i transferència de coneixement.

Els projectes d'Innova FP sorgeixen de les necessitats de les empreses o de les oportunitats que professors i alumnes detecten quan s'hi relacionen.


 

 • Valor estimat dels projectes: en funció dels projectes
 • Pressupost dels fons europeus 2014-2020: pendent de determinar
 • Organisme gestor: Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial de la Generalitat
 • Calendari: pendent de determinar

 • Millorar la relació entre els centres formatius i les empreses i identificar els primers com a referents en recerca i innovació aplicades, complementaris de les universitats i els centres tecnològics
 • Augmentar la competitivitat de les empreses, que poden detectar talent i obrir una via d'incorporació de tècnics qualificats
 • Millorar la formació dels alumnes, que s'enfronten a reptes reals i desenvolupen capacitats clau fora de l'entorn educatiu habitual
 • Motivar els alumnes i els professors
 • Actualitzar els coneixements dels professors per adequar la formació als avenços tecnològics i als canvis del mercat laboral
 • Increment de l'adequació de la formació professional als avenços tecnològics i als canvis del mercat laboral
 • Increment de la transferència de coneixement dels centres de formació professional al teixit productiu
 • Identificació dels centres de formació professional com a dinamitzadors de la innovació al territori