Innova FP facilita el traspàs de tecnologia i talent dels centres de formació professional cap a les empreses i afavoreix la vinculació d'aquestes amb el seu entorn social.

Amb aquest programa, els centres de formació professional tenen l'oportunitat d'esdevenir un referent en innovació en el seu territori, alhora que les empreses (especialment les pimes) i els emprenedors que hi participen poden tenir presents aquests centres educatius com a possibles col·laboradors quan es plantegen projectes d'innovació i transferència de coneixement.

Els projectes d'Innova FP sorgeixen de les necessitats de les empreses o de les oportunitats que professors i alumnes detecten quan s'hi relacionen.

 

 • Valor estimat dels projectes: en funció dels projectes
 • Pressupost dels fons europeus 2014-2020: pendent de determinar
 • Organisme gestor: Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial de la Generalitat
 • Calendari: pendent de determinar

 • Millorar la relació entre els centres formatius i les empreses i identificar els primers com a referents en recerca i innovació aplicades, complementaris de les universitats i els centres tecnològics
 • Augmentar la competitivitat de les empreses, que poden detectar talent i obrir una via d’incorporació de tècnics qualificats
 • Millorar la formació dels alumnes, que s’enfronten a reptes reals i desenvolupen capacitats clau fora de l’entorn educatiu habitual
 • Motivar els alumnes i els professors
 • Actualitzar els coneixements dels professors per adequar la formació als avenços tecnològics i als canvis del mercat laboral
 • Increment de l'adequació de la formació professional als avenços tecnològics i als canvis del mercat laboral
 • Increment de la transferència de coneixement dels centres de formació professional al teixit productiu
 • Identificació dels centres de formació professional com a dinamitzadors de la innovació al territori