La Garantia juvenil és una iniciativa europea per reduir l'atur juvenil que està integrada en l'estratègia d'ocupació juvenil a Catalunya 2014-2020.

Mitjançant la Garantia juvenil, en un termini de quatre mesos la Generalitat ofereix una oferta de treball, unes pràctiques en una empresa o la formació necessària per a accedir al mercat laboral a joves que ni estudien ni treballen ni reben formació.

En aquest marc, es garanteixen oportunitats per als joves i s'ofereixen ajuts per a les empreses, basant-se en quatre tipus de programes:

 

1. Programes de formació, per desenvolupar competències professionals;

2. Programes per a la inserció en el mercat laboral (pràctiques o contractes laborals);

3. Programes de foment de l'emprenedoria i autoocupació, i

4. Programes per a l'orientació laboral.


 

  • Pressupost del Fons Social Europeu 2014-2020: 241.109.270 milions d'euros
  • Organisme gestor: Servei d'Ocupació de Catalunya
  • Calendari: 2015-2023

Garantir que els joves puguin rebre una oferta d'ocupació, d'educació contínua o de pràctiques després d'acabar l'educació formal o en quedar en situació d'atur.

  • Reducció de la taxa d'abandonament escolar prematur
  • Increment de la qualificació i l'ocupabilitat dels joves de menys de 25 anys que tenen un nivell educatiu i de qualificació baix
  • Increment de la participació en polítiques actives d'ocupació dels joves en risc d'exclusió social
  • Desenvolupament i millora del servei d'orientació professional per a l'ocupació específic per a joves universitaris
  • Reducció de la taxa d'atur juvenil
  • Reducció del nombre de joves en situació d'atur de llarga durada