Les comunitats RIS3CAT són agrupacions voluntàries d'empreses i agents del sistema de recerca i innovació català, que impulsen actuacions d'R+D+I en els àmbits sectorials líders de la RIS3CAT.

Mitjançant convocatòries competitives, la Generalitat de Catalunya les acredita per obtenir una subvenció del Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020 (PO FEDER) que els permet cofinançar el seu pla d'actuacions.

 

 • Valor estimat dels projectes: 200 milions d'euros
 • Pressupost del PO FEDER Catalunya 2014-2020: 72 milions d'euros
 • Organisme gestor: ACCIÓ
 • Convocatòries: 3, per acreditar 15 comunitats RIS3CAT

 •   Agrupar empreses i agents d’R+D+I que treballen a Catalunya en àmbits sectorials coincidents, per articular el procés d'especialització intel·ligent de l'estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)
 •   Produir agendes de transformació econòmica a partir de la incorporació d’R+D+I i de l'aplicació de les tecnologies facilitadores transversals a activitats productives emmarcades en els àmbits sectorials líders de la RIS3CAT
 •   Impulsar programes de treball a mitjà termini i a llarg termini, per desenvolupar projectes d’R+D+I conjunts a partir de la detecció d'oportunitats i necessitats comunes, que siguin clau per a la transformació econòmica del teixit productiu dels àmbits de la RIS3CAT
 •   Generar noves oportunitats econòmiques i de creació d'ocupació
 •   Constitució de 15 comunitats RIS3CAT
 •   Augment de la inversió pública i privada en R+D+I i del seu impacte en el teixit productiu
 •   Millora de la competitivitat dels sectors líders de la RIS3CAT
 •   Increment de la participació d'empreses i entitats d’R+D+I de Catalunya en els programes competitius de la UE i en les xarxes europees, tant en termes quantitatius (fons captats i entitats participants) com en termes qualitatius (projectes estratègics)