El programa estratègic de compra pública d'innovació impulsa, a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, la planificació i la implementació progressiva de compres que promoguin la innovació, mitjançant el cofinançament amb el Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020 (PO FEDER Catalunya 2014-2020).

La compra pública d'innovació representa un canvi radical en la manera de comprar del sector públic. Mitjançant aquest instrument, les administracions poden demanar productes i serveis que no existeixen al mercat, la  qual cosa obre noves oportunitats a les empreses, que han d'innovar per proposar noves solucions que permetin millorar els serveis públics.


 

 • Valor estimat dels projectes: 150 milions d'euros
 • Pressupost del PO FEDER Catalunya 2014-2020: 75 milions d'euros
 • Organismes gestors
  • Coordinació: Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació, amb la col·laboració d'ACCIÓ
  • Gestió dels projectes: diversos departaments de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, que gestiona 5 milions d'euros del PO FEDER Catalunya 2014-2020 d'aquest programa
 • Calendari
  • Projectes impulsats pel CatSalut i convocatòries d'ajuts per a projectes pilot de salut: hi ha una convocatòria per a hospitals (16 milions d'euros del PO FEDER Catalunya 2014-2020) pendent de resolució i es preveu que se'n faci una segona
  • En el Pla de ferms sostenibles del Departament de Territori i Sostenibilitat es preveuen licitar 11 milions d'euros del PO FEDER Catalunya 2014-2020 en el període 2018-2019
  • Es preveu una convocatòria del Departament de Territori i Sostenibilitat per a diputacions, en el marc d'innovació en carreteres (ferms i seguretat viària), el 2018
  • Es preveu, per al primer semestre del 2018, una convocatòria de l'Agència de Residus de Catalunya per a projectes pilot, d'ens locals, relatius a recollida selectiva de residus municipals (10 milions d'euros del PO FEDER Catalunya 2014-2020)
  • Es preveu que en el període 2018-2019 es podran iniciar altres convocatòries i projectes
 • Millorar el servei públic mitjançant l'adopció de solucions innovadores
 • Racionalitzar la despesa pública mitjançant una planificació estratègica de la compra pública
 • Impulsar la recerca i la innovació mitjançant la demanda de l'Administració
 • Increment de la implicació de l'Administració en la cerca de noves solucions per als principals reptes econòmics i socials, en col·laboració amb empreses, agents d'R+D+I i usuaris dels serveis públics
 • Millora dels serveis públics mitjançant l'adopció de solucions innovadores i adaptades als nous reptes de la societat
 • Increment de la inversió en innovació (pública i privada)
 • Increment del pes de la compra pública d'innovació en la compra de les administracions públiques de Catalunya

Licitacions

ACCIÓ

Normativa i eines de suport

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda