El programa estratègic de compra pública d'innovació impulsa, a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, la planificació i la implementació progressiva de compres que promoguin la innovació, mitjançant el cofinançament amb el Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020 (PO FEDER Catalunya 2014-2020).

 

  • Valor estimat dels projectes: 100 milions d'euros
  • Pressupost del PO FEDER Catalunya 2014-2020: 50 milions d'euros
  • Organisme gestor: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
  • Calendari: es preveu aprovar el programa de compra pública d'innovació al llarg del 2016
  • Millorar el servei públic mitjançant l'adopció de solucions innovadores
  • Racionalitzar la despesa pública mitjançant una planificació estratègica de la compra pública
  • Impulsar la recerca i la innovació mitjançant la demanda de l'Administració
  • Consolidació de la compra pública d'innovació com a pràctica habitual de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
  • Millora dels serveis públics mitjançant l'adopció de solucions innovadores i adaptades als nous reptes de la societat
  • Increment de la inversió en innovació (pública i privada)

Licitacions

ACCIÓ

Normativa i eines de suport

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Pla nacional de compra pública d'innovació de Catalunya (acord del Govern)

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda