El programa Catlabs promou l'articulació d'una xarxa catalana d'innovació digital, social i col·laborativa, que impliqui el conjunt del teixit econòmic i social del país en els processos d'innovació, segons el model de la quàdruple hèlix (sistema d'R+D+I, empreses, administracions públiques i usuaris de la innovació).

La irrupció de les TIC i Internet està comportant una "democratització de la innovació" i una obertura dels seus processos (innovació oberta). Els models lineals d'innovació estan donant pas a models sistèmics i col·laboratius, que permeten incorporar els usuaris des de l'inici del procés d'innovació i fan més eficaç l'impacte de la inversió en R+D+I.

Aquest nou paradigma permet l'emergència de noves estructures d'innovació oberta i col·laborativa (living labs, fab labs, xarxes d'innovació social, open data labs, etc.), nous tipus de treball i noves formes d'economia (espais de cotreball, economia circular, economia col·laborativa, etc.).

Aquest programa està impulsat pels departaments de la Presidència i de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, en el marc de l'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) i de l'estratègia SmartCAT i està obert a la construcció d'una àmplia col·laboració publicoprivada.

Mitjançant Catlabs, la Generalitat busca complicitats amb les administracions del món local per impulsar actuacions conjuntes i generar sinergies que promoguin l'emergència i la consolidació de les noves estructures d'innovació oberta i col·laborativa. En aquest sentit, els projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) són un instrument clau per a aquesta col·laboració. Així mateix, la xarxa Catlabs complementa el mapa d'agents d'innovació del país i interactua amb els actors de la RIS3CAT i de la xarxa Catalonia SmartLab, de la SmartCAT.

La durada del programa és fins a la finalització del Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020, el desembre del 2023.

 • Promoure noves fórmules d’innovació digital, social i col·laborativa per donar respostes millors als reptes de l’economia i la societat.
 • Articular i dinamitzar la participació de la quàdruple hèlix en el sistema de recerca i innovació, la RIS3CAT, i els nous models d'innovació europeus.
 • Connectar, potenciar i dinamitzar la xarxa Catlabs, d’espais d’innovació social digital i col·laborativa.
 • Desenvolupar i aplicar metodologies de formació en innovació per projectes com a mecanisme d’inserció al mercat laboral de col·lectius amb una taxa d’atur elevada, especialment de joves.
 • Increment del nombre d’actors que participen en la innovació i, en particular, a la RIS3CAT.
 • Increment del nombre d’usuaris d’espais d’innovació social digital i col·laborativa.
 • Increment d’innovacions que donen resposta a reptes de la societat (de ciutats, empreses, col·lectius de persones, etc.).
 • Més apropament i implicació de les universitats, les escoles, els centres tecnològics i les empreses amb el seu entorn i amb els ciutadans.
 • Increment del nombre de persones que es formen i participen en innovació.
 • Increment de l’ocupabilitat de les persones que participen en programes formatius d’innovació.
 • Increment de la internacionalització de les entitats integrades a la xarxa i consolidació de Catalunya com a referent d’innovació social digital i col·laborativa a Europa, mitjançant la implicació de Catlabs a les xarxes europees i internacionals.