El programa d'activitats emergents impulsa el desenvolupament de sectors emergents a Catalunya.

Les condicions imprescindibles perquè un sector sigui considerat emergent són:

 1. L'existència de coneixement científic i tecnològic que constitueixi una base sòlida per al desenvolupament de noves tecnologies per al sector
 2. L'existència d'un sector industrial i de serveis, que pot ser incipient, que tingui capacitat de créixer, d'adaptar-se o de transformar-se

El programa es focalitza en activitats fixades, impulsades per nous coneixements científics i noves aplicacions tecnològiques, per les quals la Unió Europea ha fet una aposta clara de futur.

En una primera etapa, el programa es focalitza en les activitats emergents següents: grafè i cervell humà (iniciatives FET-Flagship), energia de fusió (Fusion for energy), dades massives (big data) en tecnologies òmiques (Elixir - Data for Life) i Internet de les coses.

El suport de la Generalitat a les activitats emergents s'articula mitjançant convenis amb grups reconeguts per la Unió Europea que participen en els grans projectes europeus del seu àmbit amb l'objectiu de donar suport a noves activitats basades en tecnologies o processos innovadors rupturistes que tinguin per objectiu obrir nous mercats o transformar els existents.

 

 • Valor estimat dels projectes: 22 milions d'euros
 • Pressupost del PO FEDER Catalunya 2014-2020: 10 milions d'euros
 • Organisme gestor: Direcció General de Recerca
 • Calendari: els primers convenis se signaran al llarg del 2016
 • Facilitar el desenvolupament i el creixement de sectors emergents en el teixit industrial per impulsar el creixement econòmic i la creació de llocs de treball d’alta qualificació
 • Impulsar la creació i la consolidació de nous àmbits de coneixement que siguin la base de sectors industrials emergents
 • Garantir la creació de nous sectors econòmics o la transformació dels existents per incrementar la competitivitat del sistema productiu a llarg termini
 • Creació de nous sectors productius i d’empreses d'alt valor afegit
 • Transformació de sectors industrials per augmentar-ne la competitivitat
 • Ampliació del mercat per donar resposta a noves demandes socials
 • Creació d’ocupació d'alta qualitat