Instruments finançats amb fons europeus i que tenen l'objectiu que la innovació esdevingui un motor de creixement econòmic i de cohesió social, generador de llocs de treball de qualitat i de benestar.

Com podeu participar en els programes finançats amb fons estructurals?

Si sou una empresa, us podeu beneficiar dels fons europeus i contribuir als objectius 2020 de Catalunya mitjançant:

 • L'obtenció d'ajuts per resoldre reptes tecnològics

       Nuclis tecnològics

 • L'obtenció d'ajuts per implementar projectes col·laboratius d'R+D+I en el marc de l'agenda estratègica del vostre àmbit sectorial

       Comunitats RIS3CAT

 • L'accés a tecnologies diferencials en col·laboració amb universitats i centres tecnològics i de recerca

       Transferència de coneixement

       Doctorats industrials

       Tecnologies emergents

       Tecnologies digitals avançades

 • L'aportació de solucions innovadores als reptes econòmics, socials i ambientals vinculats amb els serveis públics

       Compra pública d'innovació

 • La implicació en l'estratègia de competitivitat i d'innovació del vostre territori (només les entitats sense ànim de lucre poden accedir a ajuts directes)

       Projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT)

 • L'obtenció d'ajuts del Fons Social Europeu per a la contractació i la formació

       Ajuts a la contractació amb la Garantia juvenil

 • L'obtenció d'ajuts per a la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat en els àmbits agrari i forestal.

      Ajuts a la creació de grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació

Si sou un agent d'R+D+I, us podeu beneficiar dels fons europeus i contribuir als objectius 2020 de Catalunya mitjançant:

 • La contribució a la resolució de reptes tecnològics de les empreses

       Nuclis tecnològics

 • L'obtenció d'ajuts per implementar projectes col·laboratius d'R+D+I en el marc de les agendes estratègiques sectorials de país.

       Comunitats RIS3CAT

 • L'obtenció d'ajuts per transferir coneixement al teixit productiu i generar valor econòmic i social:

       Transferència de coneixement

       Indústria del coneixement

       Doctorats industrials

       Tecnologies emergents

       Tecnologies digitals avançades

 • L'aportació de solucions innovadores als reptes econòmics, socials i ambientals vinculats amb els serveis públics

       Compra pública d'innovació

 • L'obtenció d'ajuts per implementar projectes en el marc d'estratègies de competitivitat i d'innovació del territori:

       Projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT)

 • L'obtenció d'ajuts per a actuacions de reforçament de les infraestructures de recerca i innovació i per invertir en equipament científic i tecnològic i petita infraestructura

       Infraestructures d'R+D+I

 • L'obtenció d'ajuts del Fons social europeu per a la contractació i la formació

       Ajuts i subvencions del SOC

Si sou una administració pública, us podeu beneficiar dels fons europeus i contribuir als objectius 2020 de Catalunya mitjançant:

 • L'obtenció d'ajuts per implementar projectes en el marc d'estratègies de competitivitat i d'innovació del territori (administracions locals):

       Projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT)

 • L'obtenció d'ajuts per desenvolupar projectes pilot innovadors per a la millora dels serveis públics

       Compra pública d'innovació

 • L'obtenció d'ajuts per a projectes d'innovació social desenvolupats amb la col·laboració de tots els actors implicats

       Projectes de l'Administració emmarcats en el paradigma d'innovació i ciència obertes

 • L'obtenció d'ajuts del Fons social europeu per a la contractació i la formació

       Ajuts i subvencions del SOC

La millora de la qualitat de vida és un objectiu compartit de totes les actuacions emmarcades en la RIS3CAT i en els objectius 2020.

Podeu participar activament en les iniciatives d'innovació col·laborativa que s'articulin des del territori i des de les administracions públiques per desenvolupar solucions innovadores per als reptes socials que té plantejats Catalunya, especialment en el marc dels projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) i dels projectes pilots emmarcats en l'instrument de compra pública d'innovació.

Els living labs i els fablabs són el principal canal per vehicular la participació de la ciutadania en projectes d'innovació col·laborativa.

       Projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT)

       Compra pública d'innovació

També podeu accedir a formació i al mercat laboral amb la Garantia juvenil.

       Ajuts a la contractació amb la Garantia juvenil