• Imprimeix

Indicadors de la RIS3CAT

Per a la RIS3CAT s'han previst dos tipus d'indicadors:

  • Indicadors de resultats, que mesuren els progressos cap als objectius operatius del Pla d'acció de la RIS3CAT.
  • Indicadors d'execució, que proporcionen informació sobre la contribució de les actuacions del Pla d’acció de la RIS3CAT als àmbits prioritaris de l'estratègia Catalunya 2020 i del Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020.