• Imprimeix

Horitzó 2020

Horitzó 2020 és un programa marc de la Unió Europea que concentra gran part de les activitats de recerca i innovació per al període 2014-2020.

Amb un pressupost de 76.880 milions d'euros, integra totes les fases de la recerca i la innovació (des de la generació del coneixement fins a les activitats més properes al mercat):

  • recerca bàsica,
  • desenvolupament de tecnologies,
  • projectes de demostració,
  • línies pilot de fabricació,
  • innovació social,
  • transferència de tecnologia,
  • proves de concepte,
  • normalització,
  • suport a les compres públiques precomercials,
  • capital de risc i
  • sistema de garanties.

1. Donar resposta als principals reptes socials de la Unió Europea (envelliment de la societat, protecció informàtica, emissions de carboni, etc.), mitjançant la focalització en sis àmbits essencials per a la millora de la qualitat de vida:

  • salut,
  • alimentació i agricultura (inclou les ciències del mar),
  • energia,
  • transport,
  • clima i matèries primeres i
  • societats inclusives i seguretat.

 

2. Promoure el lideratge industrial a Europa, mitjançant

  • la priorització d'inversions en tecnologies facilitadores clau per a la indústria (TIC, nanotecnologia, fabricació avançada, biotecnologia i espai) i
  • el suport a la participació de les pimes en projectes d'innovació de dimensió europea.

 

3. Reforçar l'excel·lència de la base científica de la Unió Europea, mitjançant

La major part d'actuacions d'Horitzó 2020 s'executen per mitjà de convocatòries anuals competitives de la Comissió Europea i sobre la base d'unes prioritats preestablertes als programes de treball. A més, Horitzó 2020 també inclou altres grans iniciatives públiques i privades:

-   Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

El Servei de Projectes Europeus i Internacionals, de l'AGAUR, dona suport al personal investigador d'universitats i centres de recerca de Catalunya perquè participin en projectes europeus.

 

-   Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)

ACCIÓ dona suport a les empreses perquè participin en convocatòries d'Horitzó 2020. Els serveis de suport a la participació empresarial en programes d'R+D+I estatals i internacionals acompanyen les empreses durant tot el procés: gestació del projecte, presentació de la proposta, negociació del contracte, gestió del projecte i explotació dels resultats.

-   Catalunya ha captat prop de 310 milions d'euros, el 28% del total de l'Estat i el 2,5% de l'import adjudicat per la Comissió Europea.

-   Hi han participat 327 entitats catalanes, 193 de les quals són empreses (un 85% d'aquestes són pimes).

-   Les empreses han captat un 24,1% dels 310 milions d'euros; les universitats, un 27% (84 milions d'euros i 192 projectes), i  els centres de recerca CERCA, un 22% (68 milions d'euros i 169 projectes).

-   La presència de Catalunya a l'Horitzó 2020 supera a la que va tenir en el programa de finançament europeu anterior, el 7è Programa marc: en el període 2014-2015 els fons adjudicats a Catalunya representen un 2,5% del total, i la participació d'empreses, el 24,1% dels fons captats, mentre que en el programa anterior aquests percentatges van ser del 2,1% i del 18,5%, respectivament.

Font: ACCIÓ, març del 2016.