Préstecs del Banc Europeu d'Inversions

Els canals per accedir al finançament del Pla Juncker són els mateixos que els d’accés al finançament del del Banc Europeu d'Inversions (BEI).

El procediment varia en funció de l’àmbit de la inversió i del cost total del projecte.

 

Les pimes poden obtenir finançament del BEI i del Fons europeu d'inversions per a préstecs de fins a 25 milions d’euros.

Les empreses s’han d’adreçar a una de les entitats financeres que tinguin signat un conveni amb el BEI per actuar com a intermediàries financeres. Aquestes entitats financeres són responsables d’avaluar la sol·licitud del préstec i de decidir si el concedeixen.

Les pimes innovadores poden sol·licitar directament al BEI préstecs d’entre 7,5 milions d'euros i 25 milions d'euros al BEI per a programes d’inversió vinculats amb la recerca i la innovació, en el marc del programa InnovFin.

El BEI finança projectes que tenen un cost d’inversió superior als 25 MEUR. Aquest finançament sovint és clau per atraure altres inversors. Els préstecs poden cobrir fins al 50 % del cost total dels projecte, però de mitjana, la taxa de finançament del BEI és d’un terç.

Els projectes s’han d’ajustar als objectius del BEI o del Pla Juncker i han de ser solvents des dels punts de vista econòmic, financer, tècnic i ambiental.

Les condicions de finançament depenen del tipus d’inversió i de la seguretat que ofereix un tercer (especialment entitats financeres). Els projectes que responen a una prioritat pública i que tenen finançament d’altres entitats financeres tenen més probabilitats d’obtenir el finançament del BEI.