El Pla Juncker emmarca els projectes del BEI que comporten més risc financer.

Objectius

  •   Mobilitzar, en tres anys, 315.000 milions d’euros addicionals en inversions privades i públiques, per impulsar el creixement i l'ocupació a la Unió Europea.
  •   Garantir que les inversions responguin a les necessitats de l'economia real.
  •   Millorar l'entorn d'inversió a la Unió Europea.

El Fons Europeu per a Inversions Estratègiques, gestionat pel Banc Europeu d'Inversions (BEI), està constituït per

  • una garantia de 16.000 milions d'euros procedents del pressupost de la Unió Europea i
  • 5.000 milions d'euros del BEI.

Aquest Fons ofereix cobertura de risc de crèdit al finançament proporcionat pel BEI i pel Fons Europeu d'Inversions (FEI). Això ha de permetre al BEI i al FEI:

  • invertir en projectes de més risc i
  • atreure inversió privada cap als projectes.

La Comissió Europea calcula que els 21.000 milions d'euros del Fons Europeu per a Inversions Estratègiques generaran una inversió total de fins a 315. 000 milions d'euros: per cada euro del Fons Europeu per a Inversions Estratègiques es generaran dotze euros procedents d'inversors privats i tres euros procedents del BEI.

El Fons Europeu per a Inversions Estratègiques es dedica a inversió en àmbits tan diversos com infraestructures, energia, recerca i innovació, banda ampla i educació. També dóna suport a pimes (fonamentalment mitjançant el FEI).

El Portal europeu de projectes d'inversió proporciona, als inversors potencials, informació sobre oportunitats d'inversió i sobre grans projectes que necessiten finançament (projectes de 10 milions d'euros com a mínim). Als promotors de projectes (públics i privats) els permet presentar el seu projecte a inversors potencials d'arreu del món.

El Centre Europeu d'Assessorament per a la Inversió funciona com a finestreta única que proporciona, als inversors, als promotors de projectes i a les autoritats de gestió públiques, assessorament per identificar, preparar i elaborar projectes d’inversió. 

Amb l'objectiu de contribuir a millorar les condicions de finançament a la Unió Europea, el Pla Juncker preveu la creació de la Unió dels Mercats de Capitals, destinada a reduir la fragmentació dels mercats financers i incrementar el subministrament de capital a empreses i projectes d’inversió.