Banc Europeu d'Inversions i Pla Juncker

El Banc Europeu d'Inversions (BEI) finança projectes que contribueixen a les prioritats de creixement econòmic, ocupació, cohesió social i sostenibilitat ambiental de la Unió Europea.

S'emmarquen en el Pla Juncker els projectes del BEI que comporten més risc financer.

Per sol·licitar un préstec al BEI, bàsicament cal fer-li arribar la informació necessària perquè pugui valorar:

  1. si el projecte està alineat amb els objectius de finançament del BEI i
  2. si el pla de negoci del projecte és solvent.