Fons estructurals i d'inversió europeus a Catalunya

Catalunya participa dels fons europeus mitjançant

  • programes operatius regionals,
  • programes operatius temàtics pluriregionals de l'Estat espanyol i
  • programes operatius interregionals o transfronterers per a la cooperació territorial.

En el marc dels programes operatius de Catalunya i de l'Estat espanyol, el període 2014-2020 Catalunya rebrà més de  2.000 milions d'euros dels fons europeus:

  • 1.370,2 milions d'euros del FEDER
  • 609,9 milions d'euros del FSE
  • 403 milions d'euros del FEADER

Catalunya també participa en el FEMP assignat a l'Estat espanyol i en els programes de cooperació territorial finançats amb el FEDER.