Contribució del FEDER als objectius 2020

Destaquem

Especialització i contribució als ODS

Número 9 de la col·lecció "Monitoratge de la RIS3CAT" (PDF)

Plataforma RIS3-MCAT

Eina interactiva per visualitzar l'evolució de l'especialització sectorial i tecnològica de la recerca i la innovació de Catalunya finançada amb fons europeus