ECAT 2020

Estratègia Catalunya 2020

RIS3CAT

Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya

SmartCatalonia

Estratègia digital de Catalunya per al 2020

Ecodisseny

Estratègia catalana d'ecodisseny, per a una economia circular i ecoinnovadora