El projecte SeeRRI i el repte d'incorporar la recerca i innovació responsable a les estratègies regionals d'especialització intel·ligent (RIS3)