• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

El projecte SeeRRI i el repte d'incorporar la recerca i innovació responsable a les estratègies regionals d'especialització intel·ligent (RIS3)

28/01/2019 10:00
Imatge del logotip del projecte europeu SeeRRI

Els dies 24 i 25 de gener del 2019 va tenir lloc, a la ciutat noruega de Bodø, la reunió d'arrencada del projecte europeu SeeRRI (Building Self-Sustaining Research and Innovation Ecosystems in Europe through Responsible Research and Innovation), en el qual participen la Generalitat de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona i l'empresa catalana WeDo.

L'objectiu principal del projecte és integrar la recerca i innovació responsable a les estratègies d'especialització intel·ligent (RIS3), per impulsar models de desenvolupament econòmic que integrin les dimensions social i ambiental.

La recerca i innovació responsable implica la participació dels actors de l'ecosistema (administracions públiques, acadèmia, empreses i societat civil) al llarg de tot el procés, des de l'inici fins al final. Això permet alinear millor els processos i els resultats amb els valors, les necessitats i les expectatives de la societat. Diversitat, inclusió, anticipació, reflexió, obertura, transferència, capacitat de resposta i canvi adaptatiu són els elements clau de la recerca i innovació responsable.

Els elements necessaris per integrar la recerca i innovació responsable a les RIS3 són els següents:

  • Aconseguir una participació equilibrada dels actors de la quàdruple hèlix en el disseny i la implementació de les RIS3, mitjançant enfocaments sistèmics i noves fórmules de governança participativa.
  • Reforçar les complementarietats i les sinergies entre les polítiques de la Unió Europea i els instruments de desenvolupament regional, particularment entre els programes marc de recerca i les RIS3.
  • Desenvolupar sistemes de monitoratge participatius i focalitzats en l'aprenentatge en entorns complexos i dinàmics, així com mecanismes més efectius per transferir coneixement i aprenentatges entre les regions europees.

En el context del projecte, que té una durada de 30 mesos, es desenvoluparà un marc conceptual per integrar l'enfocament de la recerca i innovació responsable a les RIS3 i es treballarà amb els agents de tres territoris per validar-lo i extreure'n aprenentatges i propostes per al proper període de programació dels fons europeus (2021-2027). Aquests territoris són el de la B-30 (que abasta 23 municipis del Vallès Occidental i el Vallès Oriental), la regió noruega de Nordland i la regió de Baixa Àustria.