• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

S'ha presentat la Plataforma RIS3-MCAT

Palau Robert, passeig de Gràcia, 107, 08008 Barcelona (31 d'octubre de 2018)

31/10/2018 14:00
Representació gràfica de la xarxa d'entitats que genera la plataforma

Avui s'ha presentat la Plataforma RIS3-MCAT, una eina digital interactiva per visualitzar l'evolució de l'especialització sectorial i tecnològica de la recerca i la innovació de Catalunya finançada amb fons europeus.

La Plataforma RIS3-MCAT és un projecte innovador de govern obert, intel·ligència artificial i visualització de dades. Integra, relaciona i fa interoperables dades obertes de projectes de ciència i innovació, per ajudar a comprendre l'impacte dels fons europeus en l'especialització del sistema de recerca i innovació de Catalunya:

  • Autodetecta i permet visualitzar les xarxes de comunitats innovadores a Catalunya pels àmbits d'especialització de la RIS3CAT.
  • Proporciona informació sobre la col·laboració de les entitats de Catalunya amb socis internacionals.
  • Facilita l'exploració d'àmbits de recerca i innovació a Catalunya a partir de més de 15.000 paraules clau.

Complementàriament, la Plataforma ofereix la possibilitat de descarregar en format CSV les dades visualitzades i de fer, en llenguatge SPARQL, altres tipus de consultes al conjunt de dades integrades.

Actualment, en fase de prova de concepte, la Plataforma inclou tots els projectes finançats amb el programa europeu Horitzó 2020, les comunitats RIS3CAT i les primeres convocatòries de nuclis tecnològics. En una segona fase, el 2019, incorporarà la resta de projectes finançats amb el Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020 i es treballarà perquè, més endavant, també inclogui els projectes finançats amb el FEDER estatal.

 

Programa