La RIS3CAT a la jornada "Implementació de l'Estratègia d'especialització intel·ligent per a la recerca i innovació a la Comunitat Valenciana (RIS3-CV) i participació de les universitats"