• Inici
  • La RIS3CAT a la jornada "Implementació de l'Estratègia d'especialització intel·ligent per a la recerca i innovació a la Comunitat Valenciana (RIS3-CV) i participació de les universitats"

La RIS3CAT a la jornada "Implementació de l'Estratègia d'especialització intel·ligent per a la recerca i innovació a la Comunitat Valenciana (RIS3-CV) i participació de les universitats"

28/06/2018 09:00
Model d'innovació social del territori

En el marc de la jornada "Implementació de l'Estratègia d'especialització intel·ligent per a la recerca i innovació a la Comunitat Valenciana (RIS3-CV) i participació de les universitats", organitzada per la Universitat Politècnica de València, Tatiana Fernández, cap de l'Àrea de Promoció Econòmica de la Generalitat de Catalunya, ha presentat les línies estratègiques que impulsa la RIS3CAT per avançar cap a un model d’innovació més obert, col·laboratiu i focalitzat en reptes socials complexos.

La RIS3CAT es basa en el model d’innovació oberta, en el qual, a més a més de la implicació de les empreses, els agents de recerca i innovació i les administracions públiques, és clau la participació de la societat civil, com a principal destinatària i usuària de les innovacions. L'objectiu és generar i implementar noves idees que aportin valor a la societat: serveis i processos nous o millorats, desenvolupats a través de noves formes d'interacció i col·laboració entre els diferents agents implicats.

Per avançar en aquesta línia, la RIS3CAT promou instruments innovadors com ara els següents:

  • Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT), impulsats per autoritats locals en col·laboració amb agents de recerca i innovació del territori, per desenvolupar i implementar noves solucions per a reptes locals.
  • Comunitats RIS3CAT, agrupacions d'empreses i agents de recerca i innovació que impulsen projectes col·laboratius de recerca i innovació en un àmbit sectorial.
  • Compra pública d'innovació, per codesenvolupar i implementar noves solucions per als reptes socials mitjançant nous processos i serveis.
  • Programa Catlabs, que articula una xarxa d'innovació social, digital i col·laborativa a Catalunya, per avançar cap a un sistema d'innovació universal adaptat a l'era d'Internet.
  • Desenvolupament d'un sistema de monitoratge participatiu i interactiu, focalitzat en l'aprenentatge en entorns dinàmics i complexos.

En la seva intervenció, Tatiana Fernández també ha destacat el codisseny de nous processos i metodologies en què es treballa des del programa Catlabs per afrontar reptes socials complexos, i n’ha assenyalat els elements clau.