• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

S'ha actualitzat el Pla d'acció de la RIS3CAT 2015-2020

29/05/2018 14:34
'Innovation Camp Methodology Handbook'

La nova versió del Pla d'acció de la RIS3CAT representa una actualització de les actuacions descrites en el Pla d'acció aprovat el 2017. Els canvis són els següents:

  • S'incrementa l'import del Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020 (d'ara endavant, PO FEDER) per al Programa de compra pública d'innovació (de 55 MEUR a 75 MEUR), per al programa Catlabs (2 MEUR) i per als instruments tecnologies emergents (de 16 MEUR a 18 MEUR) i infraestructures de recerca (de 70 MEUR a 98,4 MEUR).
  • Es redueix l'import del PO FEDER per als instruments comunitats RIS3CAT (de 72 MEUR a 54 MEUR), nuclis tecnològics (de 30 MEUR a 16 MEUR) i transferència de coneixement (de 40 MEUR a 31,6 MEUR).
  • A partir de la fusió dels instruments col·laboració publicoprivada en R+D+I i transferència de tecnologia, es crea l'instrument transferència de coneixement, que inclou actuacions de suport financer a les unitats de valorització i transferència de coneixement de les universitats, actuacions d'impuls de la creació d'entitats agregades d'acceleració dels centres de recerca de Catalunya, actuacions de suport a xarxes d'R+D+I i actuacions de suport a innovadors júnior.
  • Es crea l'instrument Digital Innovation Hub de Catalunya, dotat amb 15 MEUR del PO FEDER.
  • S'elimina l'instrument de cooperació internacional, que estava dotat amb 10 MEUR del PO FEDER.
  • Es crea l'instrument projectes d'innovació de l'Administració pública emmarcats en el paradigma d'innovació i ciència obertes, dotat amb 35 MEUR del PO FEDER, que inclou actuacions de la Generalitat de Catalunya (17,5 MEUR) i actuacions de l'Ajuntament de Barcelona (17,5 MEUR).
  • S'elimina l'instrument de desenvolupament de la RIS3CAT a Barcelona, que feia referència a les actuacions de l'Ajuntament de Barcelona en el marc del conveni de la RIS3CAT subscrit el 9 de novembre del 2015. Les actuacions de compra pública d'innovació de l'Ajuntament de Barcelona (5 MEUR del PO FEDER) s'inclouen en el Programa de compra pública d'innovació, i les actuacions de TIC, en el nou instrument d'innovació de l'Administració pública en el marc del paradigma d'innovació i ciència obertes (17,5 MEUR del PO FEDER). Les actuacions d'emprenedoria de l'Ajuntament de Barcelona s'exclouen del Pla d'acció de la RIS3CAT 2015-2020.