• Imprimeix

S'ha publicat l'Informe de seguiment del Pla d'acció de la RIS3CAT 2015-2020 (2017)

20/10/2017 09:10
Informe de seguiment del Pla d'acció de la RIS3CAT 2015-2020 (2017)

L'Informe de seguiment del Pla d'acció de la RIS3CAT 2015-2020 (2017) presenta les principals dades dels projectes de la RIS3CAT aprovats en les set convocatòries  resoltes fins al 30 de juny del 2017, així com les actuacions d'altres programes de la RIS3CAT que impulsa la Generalitat de Catalunya: el Programa de compra pública d'innovació de la RIS3CAT, el programa Catlabs i el desplegament de la RIS3CAT a Barcelona.

En aquest informe s'analitzen les primeres dades provisionals dels projectes de la RIS3CAT, atès que encara no hi ha indicadors reals d'execució dels projectes.

En les primeres convocatòries de la RIS3CAT s'han aprovat 131 projectes, que beneficien un total de més de 250 entitats i representen una inversió total de 114,89 milions d'euros. Els principals beneficiaris de les subvencions són els centres de recerca i els centres tecnològics, que concentren el 43 % de la inversió total i el 53 % del cofinançament procedent del FEDER.

Des del punt de vista sectorial, les indústries de la salut concentren el 51 % de la inversió total. La resta de la inversió es reparteix, principalment, entre el sector de química, energia i recursos (16 %), el sector alimentari (10 %), les indústries relacionades amb la mobilitat sostenible (7 %), les indústries dels sistemes industrials (3%) i les indústries del disseny i el sector de cultura i experiència (menys de l'1 %).

Pel que fa a la inversió per tecnologia facilitadora, destaca clarament la biotecnologia (amb un 48 % de la inversió total), mentre que les TIC, que se situen en segona posició, només representen el 22 % del total;  els materials avançats, un 8,5 %; la nanotecnologia un 3,5 %; la manufactura avançada, un 2 %, i la fotònica, una mica més d'un 1 %.

Per tant,  salut i biotecnologia es consoliden en aquestes primeres convocatòries com a àmbits d'especialització intel·ligent.

Per nombre de beneficiaris, el primer lloc l'ocupen les pimes (42 %); el segon, les grans empreses (22 %); el tercer, els centres de recerca (13 %); el quart i cinquè, les universitats i els centres tecnològics (10 %), respectivament, i el sisè, les administracions  (3 %).

En el marc dels projectes es preveu la creació de 32 empreses, la sol·licitud de 88 patents i la creació de 348 llocs de treball. La majoria d'empreses que participen en projectes preveuen millorar el seu posicionament internacional en exportació i generació de noves oportunitats de negoci.

Pel que fa al Programa de compra pública d'innovació de la RIS3CAT, que s'impulsa amb 55 milions d'euros del Programa operatiu del FEDER, la Generalitat de Catalunya treballa en quatre línies: un pla de ferms sostenibles, un programa de recollida selectiva de residus municipals, una convocatòria de l'àmbit de salut i alguns projectes de l'àmbit d'afers socials.

El programa Catlabs, aprovat pel Govern el novembre del 2016, se centra en l'articulació i el reforçament d'una xarxa catalana d'innovació social, digital i col·laborativa, que faciliti i promogui la participació de la ciutadania en la innovació.

Les primeres actuacions que s'han posat en marxa en el marc del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona per al desenvolupament de la RIS3CAT són la millora del teixit economicoempresarial de la ciutat de Barcelona, el foment de l'emprenedoria i dels serveis d'incubació i la digitalització de serveis públics.