• Inici
  • El Primer Camp d'Innovació de CatLabs, una eina per articular la innovació social col·laborativa

El Primer Camp d'Innovació de CatLabs, una eina per articular la innovació social col·laborativa

Tecnocampus-Mataró (6, 7 i 8 de juny de 2017)

09/06/2017 12:24

 

En el marc del programa CatLabs, la Generalitat de Catalunya, mitjançant els departaments de la Presidència i de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, ha organitzat a Tecnocampus-Mataró el Primer Camp d'Innovació de CatLabs, els dies 6, 7 i 8 de juny. En aquest Camp s'ha volgut provar el potencial i les possibilitats que ofereix a Catalunya la metodologia dels camps d'innovació que promouen la Comissió Europea i el Comitè de les Regions com a eina per articular i impulsar la innovació oberta, social i col·laborativa.

L'objectiu principal és que les administracions públiques, les empreses, els agents de recerca i innovació i la ciutadania puguin afrontar col·lectivament i de manera efectiva reptes econòmics i socials que requereixen respostes complexes. Per això, el Camp s'ha centrat en el paper que poden desenvolupar els agents de CatLabs, que treballen directament amb la ciutadania, en el procés d'obertura del sistema d'innovació de Catalunya, per fer-lo més inclusiu.

Aquest Primer Camp d'Innovació de CatLabs s'ha articulat en quatre grups de treball, cadascun dels quals s'ha centrat en el codisseny i la cocreació de noves solucions per a un repte social complex, que impulsa una entitat pública:

  1. Com es pot apropar la societat (ciutadans, administracions i empreses) a la universitat? Repte impulsat per la Universitat Autònoma de Barcelona.
  2. Com es pot obrir la ciutat al model d'innovació de quàdruple hèlix perquè la ciutat i els ciutadans esdevinguin més innovadors? Repte impulsat per l'Ajuntament de Mataró.
  3. Els labor labs podrien ser espais per generar oportunitats d'ocupació en àmbits emergents? Repte que posa el focus d'atenció en persones amb dificultats d'accés al mercat laboral i que impulsa el Servei d'Ocupació de Catalunya.
  4. Com es pot aconseguir que la ciutadania esdevingui el motor del canvi cap a un nou model d'economia circular? Repte impulsat per l'Agència de Residus de Catalunya i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de la Generalitat de Catalunya.

Els resultats del procés de cocreació del Camp es concretaran en propostes de projectes pilot que puguin servir com a referència o model per integrar les dinàmiques de quàdruple hèlix a les universitats, les ciutats i les polítiques públiques orientades a resoldre reptes de la societat. Es preveu que aquests projectes pilot es presentin a finals de setembre, en la  jornada "La xarxa CatLabs, un actor clau del sistema d'innovació de Catalunya". A més, tenint en compte l'experiència del Primer Camp d'Innovació de CatLabs, el Centre Comú de Recerca (Joint Research Center, JRC), de la Comissió Europea, publicarà una nova versió de la guia metodològica sobre els camps d'innovació. Paral·lelament, la Generalitat de Catalunya, en el marc del programa CatLabs, té previst elaborar, durant el 2017, un document metodològic sobre els camps d'innovació de CatLabs.

 

Més informació