Jornada "El nou paradigma de ciència i innovació obertes: reptes i oportunitats per a Catalunya"