• Imprimeix

Una vintena d'empreses i entitats presenten unes 200 propostes per incorporar tecnologies sostenibles als ferms de les carreteres catalanes

És la primera iniciativa del Programa de compra pública d'innovació de la RIS3CAT, que vol potenciar la innovació com a clau per impulsar l'economia i la competitivitat del país

22/03/2017 15:03
Una vintena d'empreses i entitats presenten unes 200 propostes per incorporar tecnologies sostenibles als ferms de les carreteres catalanes

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha rebut 23 respostes d'empreses i entitats a la consulta oberta al mercat per incorporar tecnologies sostenibles en els ferms de les carreteres de la Generalitat de Catalunya mitjançant una compra pública d'innovació (CPI). En concret, han estat 10 petites i mitjanes empreses, 8 empreses grans, 2 start-up, una unió temporal d'empreses, un centre tecnològic i una universitat, que han presentat fins a prop de 200 propostes diferents. El nombre, grau d'elaboració, i varietat de les propostes plantejades, reflecteixen un alt interès per aquesta iniciativa, la primera del Programa de compra pública d'innovació de la RIS3CAT, que s'emmarca en el Pla nacional de compra pública d'innovació.

Per demarcacions, 13 dels participants són de l'àrea de Barcelona, 3 de Lleida, 3 de Girona, 2 de Tarragona i les Terres de l'Ebre i 2 de fora de Catalunya.

Pel que fa a tècniques innovadores, s'han identificat fins a 40 propostes diferents, en especial referents a materials, productes elaborats, procediments de construcció o monitoratge del producte acabat. Les metodologies sostenibles també han generat més aportacions.

 

Aplicació de mescles a baixes temperatures

Les propostes que s'han presentat en la consulta han permès copsar les característiques tècniques i la qualitat de les solucions proposades pel mercat, així com recollir comentaris i suggeriments, i serviran a l'òrgan de contractació per definir la futura licitació d'obres. En una primera fase, això es traduirà en dues actuacions de millora del ferm per executar durant aquest any, a la carretera B-224, entre Vallbona d'Anoia i Piera (l'Anoia), i a la TV-7013, entre Alforja i la Selva del Camp (el Baix Camp). Les obres es licitaran durant la primavera i sumaran una inversió de 2 milions d'euros.

A partir de les aportacions que s'han presentat, es preveu que aquestes licitacions inclouran l'aplicació de mescles bituminoses a baixes temperatures, que representen, respecte de les mescles habituals, les millores següents:

  • Ambientals: en ser a baixes temperatures, comporten un estalvi energètic i una disminució en les emissions de gasos.
  • Condicions de treball: aquestes mescles són més fàcils de treballar i generen menys partícules en suspensió.
  • Qualitat: són més uniformes i tenen més durabilitat.
  • Econòmiques: comporten menys despesa en la conservació i es poden aplicar durant èpoques de l'any i horaris de treball més amplis, atès que depenen menys de la temperatura ambiental.

Un altre dels aspectes que s'estan valorant per incloure en els concursos per executar aquestes obres és l'aplicació de procediments de participació de les parts implicades, com la subscripció de documents consensuats que defineixin les obligacions i responsabilitats de cada actor i la  transversalitat en la presa de decisions.

Cal remarcar com a procediment innovador en la contractació de les actuacions esmentades que, en cadascuna, es licitaran la redacció del projecte i l'execució de les obres conjuntament, amb uns requeriments de caràcter funcional per garantir un nivell de compromís de l'adjudicatari amb el resultat de les obres més enllà de la seva posada en servei i dels terminis de garantia habituals.

 

Amb aquesta iniciativa, Territori i Sostenibilitat pretén promoure l'aplicació de materials i tecnologies més sostenibles en el disseny, la producció, la construcció i el manteniment de ferms per a carreteres, tot aportant nous valors afegits a la seva funcionalitat bàsica de seguretat viària. Les dues actuacions que s'impulsaran mitjançant aquest procediment seran les primeres d'un pla per aplicar ferms més sostenibles a les carreteres de la Generalitat, amb un pressupost de 52 milions d'euros fins al 2021.

 

Finançament amb FEDER 

El Programa de compra pública d'innovació de la RIS3CAT compta amb un pressupost de 50 MEUR del FEDER de Catalunya 2014-2020 per finançar la despesa dels projectes directament associada amb les activitats d'R+D+I. Aquest programa  té com objectiu principal impulsar projectes de compra pública innovadors que donin resposta a les necessitats socials i contribueixin a la transició cap a l'economia circular, és a dir, ambientalment sostenible.