CatLabs organitza trobades territorials per identificar els agents innovadors d’arreu del territori