• Imprimeix

La RIS3CAT a la Smart Specialisation and Innovation in Europe Conference

Presentació del sistema de monitoratge de la RIS3CAT

02/10/2016 13:10
Smart Specialisation and Innovation in Europe

En el marc de la conferència Changing Patterns of Territorial Policy: Smart Specialisation and Innovation in Europe, que ha tingut lloc a Sevilla els dies 28 i 30 de setembre, s'ha presentat el sistema de monitoratge de la RIS3CAT com un model que acompleix dues funcions principals:

  • Guia el disseny, la implementació i l'avaluació de la RIS3CAT, a fi de garantir l'ús eficient dels fons públics.
  • Dóna suport a les actuacions del sistema d'R+D+I i al procés d'especialització intel·ligent.

El sistema de monitoratge de la RIS3CAT integra elements de comptabilitat i d'aprenentatge que permeten obtenir dades quantitatives i qualitatives de qualitat i altament explicatives, la qual cosa facilita  la presa de decisions necessària per a l'adaptació de l'estratègia, els instruments i els projectes a l'entorn canviant.

El monitoratge s'estructura en quatre capes: projectes, instruments, procés d'especialització intel·ligent i impacte. Per a cadascuna d'aquestes capes, s'han de definir els objectius, el paper dels agents implicats, els indicadors (quantitatius i qualitatius) i els elements clau que cal tenir en compte.

Per implementar aquest model es preveu confeccionar una guia de suport adreçada als agents directament implicats en la RIS3CAT: els gestors dels instruments de la RIS3CAT, els beneficiaris de les actuacions i els agents que estan implicats en el seguiment i l'avaluació de les actuacions i l'estratègia.

Presentació (text en anglès)